Obsah

Imatrikulácia prvákov

Imatrikulácia prvákov

Imatrikulácia prvákov 2013

  • Imatrikulácia prvákov - 2013. 29. októbra sme v dome kultúry opäť slávnostne privítali do radov žiakov školy našich prváčikov. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa na podujatie s názvom Imatrikulácia prvákov každoročne veľmi tešia. A nielen oni. S obľubou ju vítajú aj ich pani učiteľky. Niet divu. Dopoludnie venované zábave, súťažiam, pasovaniu prvákov za riadnych žiakov školy, praskaniu balónov s prekvapením.......to je jednoducho už naša obľúbená tradícia. Tento rok sme ju ozvláštnili aj tým, že imatrikulovaní neboli len prváci, ale i nová pani riaditeľka, ktorá musela tak ako aj žiaci, splniť požadované úlohy a následne na to zložiť svoj riaditeľský sľub. Samozrejme pani riaditeľka Eva Dubcová do bodky všetko splnila a tak ju deti a ich pani učiteľky svojím potleskom medzi seba srdečne prijali. Novej pani riaditeľke a samozrejme všetkým prváčikom želáme veľa úspechov.