Navigácia

Obsah

Kultúra a šport

Veľmi bohatý je kalendár kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Medzi už tradičné podujatia patria :

Január - páračky 
Február - fašiangové popoludnie, plesy 
Marec - Deň učiteľov, branný pretek na počesť oslobodenia obce 
Apríl - šachový turnaj, stavanie mája 
Máj - futbalový turnaj, hody 
Jún - futbalový turnaj starých pánov o Palárikovský pohár, basketbalový turnaj, branno-športové hry 
Júl - memoriál Perta Fiama, vatra zvrchovanosti spojená s opekaním 
August - pietna spomienka na SNP, posedenie pri vatre 
September - výstava ovocia a zeleniny 
Október - stolnotenisový turnaj, súťaž kynológov o pohár starostu obce, koncert úcty k starším 
December - mikulášske posedenie, vianočný koncert vďaky, štefanská zábava, silvestrovská zábava

súčasné akcie