Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „stavebný robotník“

Typ: ostatné
Starostka obce Palárikovo
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „stavebný robotník“.

 

OBEC  P A L Á R I K O V O
 
Hlavná  82, 941 11 P a l á r i k o v o

                 

Č. j.:   2343/2021

starostka obce Palárikovo

 

podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vypisuje výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta  „stavebný robotník“

 

Počet voľných miest: 2

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Práce na úprave a rekonštrukcii jestvujúcich chodníkov a realizácia nových chodníkov v obci

Miesto práce: Obec Palárikovo

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú  (sezónne práce)

Základný plat (brutto):  predpoklad 800 EUR/mesiac

 

Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Termín nástupu: 12.04.2021

Kvalifikačné predpoklady:

Základné vzdelanie

Stredoškolské bez maturity (vyučený o odbore výhoda)

Stredoškolské s maturitou

Vodičský preukaz skupiny: B výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

  •    fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
  •   žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením telefonického/e-mailového kontaktu
  • štruktúrovaný životopis
  • písomný súhlas uchádzača so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov podľa

zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršíchpredpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 08.04.2021  do 12.00 hodiny na adresu:

Obec Palárikovo, Hlavná 82, 941 11  Palárikovo

 

 

Obálku označte heslom „Výberové konanie – stavebný robotník - neotvárať“

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky do výberového konania.

 

POZNÁMKA:

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo zavolať na osobné stretnutie len vybraných kandidátov.

 

Ďalšie informácie: Obecný úrad Palárikovo (0905962212)                                                                                 

 V Palárikove,  dňa  24.03.2021

(Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.)

 

                                                                                                       Mgr. Ľubica Karasová

                                                                                                                starostka obce

 


Vytvorené: 24. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2021 17:04
Autor: Správce Webu