Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „prevádzkový zamestnanec technických služieb obce“

Typ: ostatné
Starostka obce Palárikovo
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
„prevádzkový zamestnanec technických služieb obce“

 

OBEC  P A L Á R I K O V O
 
Hlavná  82, 941 11 P a l á r i k o v o

                 

Č. j.:  2344/2021

starostka obce Palárikovo

podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vypisuje výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta  

„prevádzkový zamestnanec technických služieb obce“

Počet voľných miest: 1

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

kosenie, úprava a čistenie  trávnatých plôch a verejných priestranstiev, práce pri zvoze komunálneho odpadu v obci

Miesto práce: Technické služby obce Palárikovo

Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú  (skúšobná doba 3 mesiace)

 

Základný plat (brutto):  predpoklad 650 EUR/mesiac

 

Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu: 12.04.2021

Kvalifikačné predpoklady:

Stredoškolské bez maturity (s maturitou výhoda)

Zoznam požadovaných dokladov:

  •    fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
  •   žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením telefonického/e-mailového kontaktu
  • štruktúrovaný životopis
  • písomný súhlas uchádzača so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov podľa

zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršíchpredpisov

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 08.04.2021  do 12.00 hodiny na adresu:

Obec Palárikovo, Hlavná 82, 941 11  Palárikovo

Obálku označte heslom „Výberové konanie – prevádzkový zamestnanec - neotvárať“

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky do výberového konania.

 

POZNÁMKA:

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo zavolať na osobné stretnutie len vybraných kandidátov.

Ďalšie informácie: Obecný úrad Palárikovo, (0905962212)                                                                                  

 V Palárikove,  dňa  24.03.2021

 

(Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.)

 

 

                                                                                                       Mgr. Ľubica Karasová

                                                                                                                starostka obce


Vytvorené: 24. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2021 17:07
Autor: Správce Webu