Navigácia

Obsah

Liečebno - výchovné sanatórium Poľný Kesov

Typ: ostatné
Zariadenie zabezpečuje systematickú celoročnú odbornú starostlivosť poskytovanú špeciálnymi pedagógmi, psychológom, pedopsychiatrom a zdravotnou sestrou v súlade s individuálnymi potrebami a diagnózou dieťaťa, kombinované s:
A, poruchami aktivity a pozornosti (ADHD),
B, vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia).
C, hyperkinetickými poruchami.

Vzdelávací program máme vypracovaný pre žiakov pre:
A, s ADHD,
B, s vývinovými poruchami učenia.

Poskytujú vzdelávanie v 5. triedach základnej školy v ročníkoch 5 - 9. Cieľom je poskytnúť každému dieťaťu dobré podmienky pre získanie základných kompetencii a špeciálnymi formami a metódami v čo najväčšej miere prispieť k reedukácii narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu detí. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracujú s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem školských prázdnin. S kapacitou 48 miest ponúka ubytovanie a stravovanie 5 x denne. Súčasťou LVS je základná škola a o umiestnenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa.

Príloha

Vytvorené: 5. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2020 10:10
Autor: Správce Webu