Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Nájdené psy na územní obce Palárikovo

Odchyt: 16.9.2020.
Umiestnenie: OZ Zatúlané psíky Šaľa celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA


ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

BLŠÍ TRH - tržnica Nové Zámky


ostatné | 9. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Pracovná ponuka - Vodič na VZV 1

Pracovná ponuka - Vodič na VZV


ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pracovná ponuka - Operátor skladu


ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzvy na odborných hodnotiteľov v rámci MAS CEDRON - NITRAVA

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5. Bližšie informácie nájdete na: https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html.

celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

PONUKA PRÁCE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE


ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

PONUKA PRÁCE - VÝROBNÝ PRACOVNÍK NITRA


ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Príspevok na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva - informačný materiál

V rámci projektu „Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ úrad práce môže poskytnúť príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Miestna akčná skupina Cedron-Nitrava vyhlasuje "Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku - Podpora podnikania a inovácií"

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
oznamuje, že vydala
A K T U A L I Z Á C I U č. 1
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - Podpora podnikania a inovácií celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Liečebno - výchovné sanatórium Poľný Kesov

Zariadenie zabezpečuje systematickú celoročnú odbornú starostlivosť poskytovanú špeciálnymi pedagógmi, psychológom, pedopsychiatrom a zdravotnou sestrou v súlade s individuálnymi potrebami a diagnózou dieťaťa, kombinované s:
A, poruchami aktivity a pozornosti (ADHD),
B, vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia).
C, hyperkinetickými poruchami.

Vzdelávací program máme vypracovaný pre žiakov pre:
A, s ADHD,
B, s vývinovými poruchami učenia.

Poskytujú vzdelávanie v 5. triedach základnej školy v ročníkoch 5 - 9. Cieľom je poskytnúť každému dieťaťu dobré podmienky pre získanie základných kompetencii a špeciálnymi formami a metódami v čo najväčšej miere prispieť k reedukácii narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu detí. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracujú s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem školských prázdnin. S kapacitou 48 miest ponúka ubytovanie a stravovanie 5 x denne. Súčasťou LVS je základná škola a o umiestnenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

UVOĽNENIE OPATRENÍ


ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

OBNOVENIE PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Arriva Nové Zámky a. s. oznamuje, že odo dňa 1.6.2020 bude prímestská autobusová doprava premávať ako počas školského roka.
Všetky informácie týkajúce sa obmedzenia výpomocných spojov prímestskej autobusovej dopravy nájdete na stránke:
https://arriva.sk/nove-zamky/primestska-autobusova-doprava-v-nitrianskom-kraji-od-1-6-2020-v-skolskom-rezime/ celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Cenník prepravy a služieb Obce Palárikovo


ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

MONTÁŽ BLESKOZVODOV - PONUKA


ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

MAS CEDRON – NITRAVA oznamuje, že vyhlásila výzvy pre Podopatrenie 4.1 a 6.4 – súkromný sektor

Opatrenie 4, podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov.
Opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia Ministerstva vnútra SR

Oznamujeme občanom, že môžu využiť aplikáciu pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačnými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19, ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Informácia pre verejnosť o fungovaní obecného úradu


ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznam pre marginalizované rómske komunity


ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE REŠTAURÁCIE U NÁS NA MÓLE - prevádzka a rozvoz obedov

Reštaurácia u nás na móle oznamuje občanom, že vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku obmedzuje svoju prevádzku nasledovne s okamžitou platnosťou. Počas týždňa rozvoz obedov podľa doterajších pravidiel. Od 11:00 do 14:00 len balenie obedov na osobný odber. Od 15:00 do 20:00 len rozvoz jedál alebo balenie a osobný odber. V sobotu od 15:00 do 20:00 len rozvoz alebo balenie jedál s osobným odberom. V Nedeľu je reštaurácia zatvorená. Opatrenia sú platné do odvolania. Za pochopenie ďakuje kolektív reštaurácie u nás na móle. celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná