Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

PONUKA - pracovná pozícia zvárač CO2, zámočník a lakýrnik


ostatné | 20. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Spoločnosť FaxCOPY a.s. si pre obyvateľov Palárikova pripravila 45% zľavu na výrobu kvalitných fotoobrazov

Spoločnosť FaxCOPY a.s. si pre obyvateľov Palárikova pripravila 45% zľavu na výrobu kvalitných fotoobrazov. Zľavu si môžete uplatniť priamo
na niektorej z pobočiek (39 na celom Slovensku) FaxCOPY a.s. alebo pri tvorbe online objednávky cez eshop www.darcekyodsrdca.sk
Pre získanie zľavy je potrebné uviesť zľavový kód "VIANOCEOBRAZ" pracovníkovi FaxCOPY alebo ho uviesť v košíku na konci objednávky. Zľavový kód je platný do 11.12.2020.
celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na OZ

V súvislosti s vyhláškou č. 12 Úradu verejného zdravotníctva, je vstup verejnosti na zasadnutie OZ obmedzený. celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Úrad verejného zdravotníctva žiada občanov Slovenskej republiky o vyplnenie dotazníka zameraného na radónovú problematiku. Dotazník je k dispozícii online na:
https://steam-sk.limequery.com/272385?newtest_Y&lang=sk
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Dôležitý oznam k úradným hodinám na obecnom úrade

Vzhľadom k aktuálnej situácii je Obecný úrad Palárikovo pre verejnosť zatvorený!
Žiadosti a súrne veci týkajúce sa matriky a daní vybavíte po telefonickom dohovore na čísle
035/64 93 201 alebo emailom. Všetky maily na pracovníkov nájdete na web stránke obce.
celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pracovná ponuka - Brusič kovov


ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

NOVÉ OPATRENIA COVID - 19


ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia o podpise zmluvy - MAS CEDRON – NITRAVA


ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
OZNAM - SMETNÉ NÁDOBY 1

OZNAM - SMETNÉ NÁDOBY


ostatné | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nájdené psy na územní obce Palárikovo

Odchyt: 16.9.2020.
Umiestnenie: OZ Zatúlané psíky Šaľa celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Pracovná ponuka - Vodič na VZV 1

Pracovná ponuka - Vodič na VZV


ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pracovná ponuka - Operátor skladu


ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzvy na odborných hodnotiteľov v rámci MAS CEDRON - NITRAVA

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5. Bližšie informácie nájdete na: https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html.

celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

PONUKA PRÁCE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE


ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

PONUKA PRÁCE - VÝROBNÝ PRACOVNÍK NITRA


ostatné | 11. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Príspevok na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva - informačný materiál

V rámci projektu „Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“ úrad práce môže poskytnúť príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), najmä dlhodobo nezamestnaných UoZ (ďalej len „DN UoZ“) a UoZ bez vzdelania a s nízkym vzdelaním v odvetví poľnohospodárstva. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Miestna akčná skupina Cedron-Nitrava vyhlasuje "Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku - Podpora podnikania a inovácií"

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
oznamuje, že vydala
A K T U A L I Z Á C I U č. 1
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - Podpora podnikania a inovácií celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Liečebno - výchovné sanatórium Poľný Kesov

Zariadenie zabezpečuje systematickú celoročnú odbornú starostlivosť poskytovanú špeciálnymi pedagógmi, psychológom, pedopsychiatrom a zdravotnou sestrou v súlade s individuálnymi potrebami a diagnózou dieťaťa, kombinované s:
A, poruchami aktivity a pozornosti (ADHD),
B, vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia).
C, hyperkinetickými poruchami.

Vzdelávací program máme vypracovaný pre žiakov pre:
A, s ADHD,
B, s vývinovými poruchami učenia.

Poskytujú vzdelávanie v 5. triedach základnej školy v ročníkoch 5 - 9. Cieľom je poskytnúť každému dieťaťu dobré podmienky pre získanie základných kompetencii a špeciálnymi formami a metódami v čo najväčšej miere prispieť k reedukácii narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu detí. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracujú s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem školských prázdnin. S kapacitou 48 miest ponúka ubytovanie a stravovanie 5 x denne. Súčasťou LVS je základná škola a o umiestnenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

UVOĽNENIE OPATRENÍ


ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Cenník prepravy a služieb Obce Palárikovo


ostatné | 26. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

MONTÁŽ BLESKOZVODOV - PONUKA


ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

MAS CEDRON – NITRAVA oznamuje, že vyhlásila výzvy pre Podopatrenie 4.1 a 6.4 – súkromný sektor

Opatrenie 4, podopatrenie 4.1 Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov.
Opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Informácia Ministerstva vnútra SR

Oznamujeme občanom, že môžu využiť aplikáciu pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačnými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19, ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Informácia pre verejnosť o fungovaní obecného úradu


ostatné | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Oznam pre marginalizované rómske komunity


ostatné | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná