image
image
image
 

Vážení spoluobčania,
milí návštevníci obce Palárikovo

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Palárikovo.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

RSDr. Bernard Roštecký,
starosta obce Palárikovo

 
Hlavná stránka > Samospráva >  Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr > Obecný úrad

Zmluvy a faktúry

  Faktúry - rok 2014
  Zmluvy - rok 2014

sipka01. Mandátna zmluva č. 51/001/14

sipka02. Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 1/2014

sipka03. Zmluva o dielo a licenčná zmluva - Insomnium s.r.o.

sipka04. KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

sipka05. Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka06. Zmluva č.A/2014/5 o nájme

sipka07. Nájomná zmluva k pozemku - Rímsko-katolícka cirkev

sipka08. Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka09. Dohoda č.18/2014 - ÚPSVAR Nové Zámky

sipka10. Nájomná zmluva č. 01/2014 - LEBECO

sipka11. Dodatok č.8 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka12. Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č.ZDP/18/2014

sipka13. Dodatok č.1/2014 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov č.5/2012

sipka14. Zmluva o dielo

sipka15. Dodatok č.9 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka16. Kúpna zmluva

sipka17. Kúpna zmluva

sipka18. Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

sipka19. Zmluva o dielo

sipka20. Dohoda UPSVAR

sipka21. Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z IS katastra nehnuteľností - GKÚ

sipka22. Dodatok č.10 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka23. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka24. Zmluva o úvere

sipka25. Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.01/2012

sipka26. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

sipka27. Zmluva č. 0013-PRB/2014

sipka28. Zmluva č. 0012-PRB/2014

sipka29. Mandátna zmluva č.51/001/14

sipka30. Dodatok č.11 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka31 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

sipka32 Dohoda o zrušení dodatku č.1 k Zmluve o dielo 01/2012

sipka33 Zmluva o obstaraní veci

sipka34 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)- č.51/004/14

sipka35 Zmluva o dielo - Regionálna rozvojová agentúra

sipka36 Zmluva o dielo - Regionálna rozvojová agentúra

sipka37 Zmluva o nájme reklamnej plochy

sipka38 Zmluva o dielo na vypracovanie projektu

sipka39 Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 3/2014

sipka40 Zmluva o dielo na vypracovanie projektu

sipka41 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

sipka42. Dodatok č.13 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka43. Dodatok č.9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka44. Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.01/2012

sipka45. Dodatok č.14 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka46. Darovací smlouva

sipka47. Zmluva č.7/1000039101

  Faktúry - rok 2013

sipka01. Faktúry došlé od 1.1.2013 do 17.1.2013

sipka02. Faktúry došlé od 18.1.2013 do 23.1.2013

sipka03. Faktúry došlé od 24.1.2013 do 29.1.2013

sipka04. Faktúry došlé od 30.1.2013 do 4.2.2013

sipka05. Faktúry došlé od 5.2.2013 do 5.2.2013

sipka06. Faktúry došlé od 6.2.2013 do 6.2.2013

sipka07. Faktúry došlé od 7.2.2013 do 13.2.2013

sipka08. Faktúry došlé od 14.2.2013 do 7.3.2013

sipka09. Faktúry došlé od 8.3.2013 do 25.3.2013

sipka10. Faktúry došlé od 26.3.2013 do 8.4.2013

sipka11. Faktúry došlé od 9.4.2013 do 15.4.2013

sipka12. Faktúry došlé od 16.4.2013 do 17.4.2013

sipka13. Faktúry došlé od 18.4.2013 do 14.5.2013

sipka14. Faktúry došlé od 15.5.2013 do 23.5.2013

sipka15. Faktúry došlé od 24.5.2013 do 29.5.2013

sipka16. Faktúry došlé od 30.5.2013 do 3.6.2013

sipka17. Faktúry došlé od 4.6.2013 do 4.6.2013

sipka18. Faktúry došlé od 5.6.2013 do 7.6.2013

sipka19. Faktúry došlé od 8.6.2013 do 14.6.2013

sipka20. Faktúry došlé od 15.6.2013 do 12.7.2013

sipka21. Faktúry došlé od 13.7.2013 do 17.7.2013

sipka22. Faktúry došlé od 18.7.2013 do 23.7.2013

sipka23. Faktúry došlé od 24.7.2013 do 2.8.2013

sipka24. Faktúry došlé od 3.8.2013 do 6.8.2013

sipka25. Faktúry došlé od 7.8.2013 do 9.8.2013

sipka26. Faktúry došlé od 10.8.2013 do 14.8.2013

sipka27. Faktúry došlé od 15.8.2013 do 26.8.2013

sipka28. Faktúry došlé od 27.8.2013 do 4.9.2013

sipka29. Faktúry došlé od 5.9.2013 do 9.9.2013

sipka30. Faktúry došlé od 10.9.2013 do 12.9.2013

sipka31. Faktúry došlé od 13.9.2013 do 16.9.2013

sipka32. Faktúry došlé od 17.9.2013 do 19.9.2013

sipka33. Faktúry došlé od 20.9.2013 do 23.9.2013

sipka34. Faktúry došlé od 24.9.2013 do 9.10.2013

sipka35. Faktúry došlé od 10.10.2013 do 11.10.2013

sipka36. Faktúry došlé od 12.10.2013 do 14.10.2013

sipka37. Faktúry došlé od 15.10.2013 do 17.10.2013

sipka38. Faktúry došlé od 18.10.2013 do 22.10.2013

sipka39. Faktúry došlé od 23.10.2013 do 25.10.2013

sipka40. Faktúry došlé od 26.10.2013 do 5.11.2013

sipka41. Faktúry došlé od 6.11.2013 do 8.11.2013

sipka42. Faktúry došlé od 9.11.2013 do 15.11.2013

sipka43. Faktúry došlé od 16.11.2013 do 3.12.2013

sipka44. Faktúry došlé od 4.12.2013 do 9.12.2013

sipka45. Faktúry došlé od 10.12.2013 do 16.12.2013

sipka46. Faktúry došlé od 17.12.2013 do 23.12.2013

  Zmluvy - rok 2013

sipka01. Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestoroch č. 1/2013

sipka02. Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestoroch č. 2/2013

sipka03. Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestoroch č. 3/2013

sipka04. Dodatok č.1 ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka05. Dodatok č.2 ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka06. Dodatok č.3 ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka07. Dodatok č.4 ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka08. Zmluva o dielo číslo 01/2012

sipka09. Dodatok č.1 k zmluve o dielo číslo 01/2012

sipka10. Zmluva č.845 027 006-6-2013 o zriadení vecného bremena

sipka11. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov č.7/2009

sipka12. Dodatok č.3 k nájomnej zmluve o prenájme nebytových priestorov č.8/2009

sipka13. Zmluva č.1/2012 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

sipka14. Dodhoda č.1 o aktivačnej činnosti

sipka15. Dodhoda č.2 o aktivačnej činnosti

sipka16. Zmluva o spolupráci v oblasti verejného obstarávania

sipka17. Zmluva o poskytnutí grantu č.ZSE2013_06

sipka18. Zmluva o zriadení vecného bremena

sipka19. Zmluva o zriadení vecného bremena - SVP

sipka20. Zmluva o zriadení vecných bremien - NSK

sipka21. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov č.8/2012

sipka22. Zmluva o dodávke vody

sipka23. Zmluva č. A/2012/220 o nájme

sipka24. Zmluva o zriadení vecného bremena č.04/2012 - YSSEL, s.r.o.

sipka25. Kúpna zmluva - CSAO, s.r.o.

sipka26. Zmluva o zriadení vecného bremena - LESY SR

sipka27. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 002/2013

sipka28. Zmluva o výstavbe - Prospect, s.r.o.

sipka29. Zmluva č.252/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010

sipka30. Dohoda č.30/§ 50j/2013 o poskytnutí príspevku

sipka31. Zmluva o dielo - Dodávka a montáž cvičebných prvkov

sipka32. Zmluva o dielo - RRA Novozámocko

sipka33. Zmluva o poskytovaní strážnej služby

sipka34. Príkazná zmluva č. 02010830200-12

sipka35. Príkazná zmluva č. 01010830190-15

sipka36. Nájomná zmluva - Jednota dôchodcov na Slovensku

sipka37. Zmluva o poskytnutí služieb - audit

sipka38. Dohoda č.48/§ 50j/NS/2013/NP VAOTP o poskytnutí príspevku

sipka39. Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka40. Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-03/2010-KaHR-ZZ2

sipka41. Dohoda č.57/§ 50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2 o poskytnutí príspevku

sipka42. Zmluva o odbere odpadových plastov

sipka43. Zmluva o združených dodávkách zemného pynu č.SC2013/040/PALÁRIKOVO

sipka44. Poistná zmluva

sipka45. Dodatok č.7 k zmluve o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

sipka46. Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka47. Poistná zmluva

sipka48. Dodatok č.2 Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 002/2013

sipka49. Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01/2013 - Anna Kodadová

sipka50. Zmluva o dodávke plynu - SPP

sipka51. Dodatok č.1 k Zmluve č. 9/2013 o poskyt. príspevku na prev. spojov prímest. autobus. dopravy

sipka52. Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka53. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

sipka54. Nájomná zmluva č. 01/2013 - Vojtech Lévai - LEBECO

sipka55. Zmluva o dodávke elektriny

sipka56. Dodatok č.3 k Zmluve o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-03/2010-KaHR-ZZ2

sipka57. Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-03/2010-KaHR-ZZ3

sipka58. Kúpna zmluva nehnuteľnosti

sipka59. Kúpna zmluva parkoviska

sipka60. Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-122/2013

sipka61. Kúpna zmluva

sipka62. Kúpna zmluva

  Faktúry - rok 2012

sipka01. Faktúry došlé od 1.1.2012 do 9.2.2012

sipka02. Faktúry došlé od 10.2.2012 do 20.2.2012

sipka03. Faktúry došlé od 21.2.2012 do 5.3.2012

sipka04. Faktúry došlé od 6.3.2012 do 15.3.2012

sipka05. Faktúry došlé od 16.3.2012 do 27.3.2012

sipka06. Faktúry došlé od 28.3.2012 do 05.4.2012

sipka07. Faktúry došlé od 06.4.2012 do 24.4.2012

sipka08 Faktúry došlé od 25.4.2012 do 07.5.2012

sipka09. Faktúry došlé od 08.5.2012 do 10.5.2012

sipka10. Faktúry došlé od 11.5.2012 do 16.5.2012

sipka11. Faktúry došlé od 17.5.2012 do 30.5.2012

sipka12. Faktúry došlé od 31.5.2012 do 12.6.2012

sipka13. Faktúry došlé od 13.6.2012 do 15.6.2012

sipka14. Faktúry došlé od 16.6.2012 do 22.6.2012

sipka15. Faktúry došlé od 23.6.2012 do 09.7.2012

sipka16. Faktúry došlé od 10.7.2012 do 13.7.2012

sipka17. Faktúry došlé od 14.7.2012 do 07.8.2012

sipka18. Faktúry došlé od 08.8.2012 do 10.8.2012

sipka19. Faktúry došlé od 11.8.2012 do 13.8.2012

sipka20. Faktúry došlé od 14.8.2012 do 23.8.2012

sipka21. Faktúry došlé od 24.8.2012 do 04.9.2012

sipka22. Faktúry došlé od 05.9.2012 do 05.9.2012

sipka23. Faktúry došlé od 06.9.2012 do 10.9.2012

sipka24. Faktúry došlé od 11.9.2012 do 17.9.2012

sipka25. Faktúry došlé od 18.9.2012 do 21.9.2012

sipka26. Faktúry došlé od 22.9.2012 do 3.10.2012

sipka27. Faktúry došlé od 4.10.2012 do 5.10.2012

sipka28. Faktúry došlé od 6.10.2012 do 9.10.2012

sipka29. Faktúry došlé od 10.10.2012 do 12.10.2012

sipka30. Faktúry došlé od 13.10.2012 do 15.10.2012

sipka31. Faktúry došlé od 16.10.2012 do 23.10.2012

sipka32. Faktúry došlé od 24.10.2012 do 8.11.2012

sipka33. Faktúry došlé od 9.11.2012 do 20.11.2012

sipka34. Faktúry došlé od 21.11.2012 do 22.11.2012

sipka35. Faktúry došlé od 23.11.2012 do 23.11.2012

sipka36. Faktúry došlé od 24.11.2012 do 3.12.2012

sipka37. Faktúry došlé od 4.12.2012 do 5.12.2012

sipka38. Faktúry došlé od 6.12.2012 do 7.12.2012

sipka39. Faktúry došlé od 7.12.2012 do 7.12.2012

sipka40. Faktúry došlé od 8.12.2012 do 10.12.2012

  Zmluvy - rok 2012

sipka01. Nájomná zmluva o nebytových priestoroch 1/2012

sipka02. Dodatok k nájomnej zmluve

sipka03. Nájomná zmluva o nebytových priestoroch 3/2012

sipka04. Dodatok k nájomnej zmluve

sipka05. Zmluva - ochrana pred povodňami

sipka06. Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru

sipka07. Zmluva o dielo

sipka08. Dodatok k nájomnej zmluve

sipka09. Zmluva o spolupráci

sipka10. Zmluva o prenájme nebytových priestorov

sipka11. Kúpna zmluva

sipka12. Dodatok k nájomnej zmluve

sipka13. Dodatok k nájomnej zmluve

sipka14. Zmluva o nájme

sipka15. Zmluva s SAD

sipka16. Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

sipka17. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

sipka18. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

sipka19. Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe

sipka20. Odpoveď na sťažnosť vo veci znečisťovania ovzdušia

sipka21. Dohoda o predčasnom ukončení nájomnej zmluvy

sipka22. Zmluva o združenej dodávke elektriny

sipka23. Zmluva o termínovanom úvere č. 51/007/07 dodatok č.5

sipka24. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.51/005/11 dodatok č.1

sipka25. Zmluva o termínovanom úvere č. 51/015/10 dodatok č.3

sipka26. Nájomná zmluva o nebytových priestoroch 4/2012

sipka27. Nájomná zmluva o nebytových priestoroch 5/2012

sipka28. Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb

sipka29. Zmluva o nájme pozemku

sipka30. Zmluva o poskytnutí služby NON STOP CENT

sipka31. Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov 8/2012

sipka32. Darovacia zmluva

sipka33. Dohoda č.45 - ÚPSVaR

sipka34. Zmluva o poskytnutí služieb - audit

sipka35. Nájomná zmluva o nebytových priestoroch 6/2012

sipka36. Zmluva o výpožičke

sipka37. Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z IS katastra nehnuteľností

sipka38. Zmluva o dielo - kamerový systém

sipka39. Kúpna zmluva - T-COM

sipka40. Dohoda o voliteľnom volacom programe

sipka41. Dodatok k dohode o voliteľnom volacom programe

sipka42. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

sipka43. Dodatok k zmluve č. 0384277

sipka44. Dodatok k zmluve č. 0290767

sipka45. Dodatok k zmluve č. 0290769

sipka46. Zmluva o poskytovaní verejných služieb

sipka47. Príkazná zmluva

sipka48. Príkazná zmluva

sipka49. Zmluva o dielo - oprava miestnych komunikácií

sipka50. Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

sipka51. Príkazná zmluva

sipka52. Poistenie

sipka53. Zmluva o zriadení vecného bremena

sipka54. Zmluva o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena

sipka55. Dodatok č. 5 ku zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka56. Dohoda č.1 o započítaní pohľadávok

sipka57. Dohoda č.2 o započítaní pohľadávok

sipka58. Zmluva o zriadení vecného bremena

sipka59. Zmluva o zriadení vecného bremena

sipka60. Dodatok č.1 k zmluve od o dielo č. 01/2012

sipka61. Zmluva o pripojení

sipka62. Zmluva o zriadení vecného bremena

sipka63. Kúpna zmluva

sipka64. Kúpna zmluva

sipka65. Dohoda č.510-001/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenstskej praxe

sipka66. Kúpna zmluva - ZSE

sipka67. Zmluva SAD

sipka68. Poistná zmluva

sipka69. Dodatok č.6  k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

sipka70. Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti

sipka71. Kúpna zmluva

sipka72. Dodatok č.1 k ZoD 1/2012

sipka73. Zmluva o dodávke plynu

sipka74. Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu

sipka75. Vyhlásenie o splnení informačných povinností - SPP

sipka76. Zmluva o nájme pozemku

sipka77. Zmluva o poskytnutí služieb č.1

sipka78. Zmluva o poskytnutí služieb č.2

sipka79. Dodatok č.1 k zmluve o zriadení záložného práva na nehn. č.VS-03/2010-KaHR-ZZ2

sipkaÚdaje o obci:

Obec: 
Palárikovo
Štát: 
Vlajka Slovenska Slovensko
Región: 
Nitriansky
Okres: 
Nové Zámky
Nadmorská výška: 
113 m n. m.
Rozloha: 
51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo: 
4 426 (31. 12. 2005)
Hustota: 
86,29 obyv./km²
Starosta: 
RSDr. Bernard Roštecký
Časové pásmo: 
SEČ (UTC+1)
PSČ: 
941 11
Tel. predvoľba: 
+421-35
Kód: 
503452
EČV: 
NZ
       Hlavná stránkaKontakty                                                                                                                                                                                              2010, Obec Palárikovo     http://www.webnoviny.sk/rss/nove-zamky.rss