image
image
image
 

Vážení spoluobčania,
milí návštevníci obce Palárikovo

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Palárikovo.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

RSDr. Bernard Roštecký,
starosta obce Palárikovo

 
Hlavná stránka > Samospráva > Obecný úrad > Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo

Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo 2014

sipkaVZN 01/2014 o verejnom poriadku

Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo 2013

sipkaVZN 01/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení so sídlom v Palárikove
sipkaVZN 02/2013 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi
sipka
VZN 03/2013 o dani z nehnuteľností


Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo 2012

sipkaVZN 01/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Palárikovo
sipkaVZN 02/2012 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
sipkaVZN 03/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
sipkaVZN 04/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Palárikovo – zmeny a doplnky č.5
sipkaVZN 05/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo


Všeobecne záväzné nariadenie obce Palárikovo 2011

sipkaVZN - Požiarny štatút obce Palárikovo
sipkaVZN - Požiarny poriadok obce Palárikovo
sipkaVZN - č. 01/2011 o dani z nehnuteľnosti
sipkaVZN - č. 02/2011 o dani za psa
sipka
VZN - č. 03/2011 o poplatkoch za komunálny odpad
sipkaVZN - č. 04/2011 o povinnosti vypracovať povodňový plán k 1.1.2012
sipkaVZN - o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov 2010

sipkaVZN - č. 01/2010 Štatútu obce Palárikovo 2010
sipkaVZN - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach - Dodatok č.1
sipkaVZN - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach
sipkaVZN - O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
sipkaVZN - O dani za nevýherné hracie automaty

sipkaVZN - O dani za predajné automaty
sipkaVZN - K prevádzkovému poriadku pohrebiska
sipkaVZN - O dani za psa
sipkaVZN - O dani za ubytovanie
sipkaVZN - O dani za užívanie verejného priestranstva
sipkaVZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sipkaVZN - O dani z nehnuteľností č 10/008

sipkaVZN - VZN č.2/2009 - Voľby do európskeho parlamentu
sipkaVZN č.3/2009 - Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach -                Dodatok č.2
sipkaVZN - O dani z nehnutelnosti č. 04/2009
sipkaVZN - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 05/2009

sipkaVZN - O hospodárení s majetkom obce č. 07/2009
sipkaVZN - č. 06/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

sipkaÚdaje o obci:

Obec: 
Palárikovo
Štát: 
Vlajka Slovenska Slovensko
Región: 
Nitriansky
Okres: 
Nové Zámky
Nadmorská výška: 
113 m n. m.
Rozloha: 
51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo: 
4 426 (31. 12. 2005)
Hustota: 
86,29 obyv./km²
Starosta: 
RSDr. Bernard Roštecký
Časové pásmo: 
SEČ (UTC+1)
PSČ: 
941 11
Tel. predvoľba: 
+421-35
Kód: 
503452
EČV: 
NZ


       Hlavná stránkaKontakty                                                                                                                                                                                              2010, Obec Palárikovo     http://www.webnoviny.sk/rss/nove-zamky.rss