image
image
image
 

Vážení spoluobčania,
milí návštevníci obce Palárikovo

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Palárikovo.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

RSDr. Bernard Roštecký,
starosta obce Palárikovo

 
Hlavná stránka > Samospráva > Obecný úrad > Tlačivá

Tlačivá k dani

sipkaDaň z nehnuteľností - dohoda spoluvlastníkov

sipkaPriznanie k miestnym daniam - 2012 - FO

sipkaPotvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam - FO

sipkaPoučenie - FO

sipkaPriznanie k miestnym daniam - 2012 - PO

sipkaPotvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam - PO

sipkaPoučenie - PO

 

Tlačivá obce Palárikovo

WorldŽiadosť o poskytnutie dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce Palárikovo

WorldO Z N Á M E N I E ( telovýchovných, športových a turistických podujatí, zák.č. 479/2008 Z.z.)

WorldO Z N Á M E N I E ( verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb.)

WorldŽiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO, zmenu stavby, zmenu paliva alebo zmeny technolog. zariadenia

WorldŽiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO

WorldNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

WorldNávrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

WorldŽiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

WorldOhlásenie drobnej stavby

WorldOhlásenie stavebných úprav * udržiavacích prác *

WorldŽiadosť o vydanie povolenia na pripojeniena miestnu komunikáciu

WorldŽiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

WorldŽiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

WorldŽiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie

WorldŽiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

WorldŽiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

WorldŽiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta

WorldŽiadosť o vyjadrenie k neexistencii objektu

WorldŽiadosť o povolenie odstránenia stavby

WorldŽiadosť o vydanie stavebného povolenia

WorldŽiadosť o vydanie Rozhodnutia o určení /zmene, zrušení/ súpisného alebo orientačného čísla

WorldŽiadosť o územnoplánovaciu informáciu – vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

 

sipkaÚdaje o obci:

Obec: 
Palárikovo
Štát: 
Vlajka Slovenska Slovensko
Región: 
Nitriansky
Okres: 
Nové Zámky
Nadmorská výška: 
113 m n. m.
Rozloha: 
51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo: 
4 426 (31. 12. 2005)
Hustota: 
86,29 obyv./km²
Starosta: 
RSDr. Bernard Roštecký
Časové pásmo: 
SEČ (UTC+1)
PSČ: 
941 11
Tel. predvoľba: 
+421-35
Kód: 
503452
EČV: 
NZ


       Hlavná stránkaKontakty                                                                                                                                                                                              2010, Obec Palárikovo     http://www.webnoviny.sk/rss/nove-zamky.rss