image
image
image
 

Vážení spoluobčania,
milí návštevníci obce Palárikovo

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Palárikovo.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

RSDr. Bernard Roštecký,
starosta obce Palárikovo

 

Školstvo


O histórii škôl v Palárikove bola v r. 1995 vydaná samostatná knižná publikácia, ktorú možno zakúpiť v základnej škole. Základnú školu Karola Strmeňa s materskou školou v Palárikovo v školskom roku 2011/2012 navštevuje: 100 detí v predškolskom veku a 282 žiakov ZŠ. Školský klub navštevuje 42 detí. V materskej škole pracuje 7 pedagogických zamestnancov a v ZŠ 22 učiteľov, riaditeľom je Mgr. Milan Lauro. Stredné odborné učilište Mojmírovce, elokované triedy Palárikovo , odbor kuchár, čašník, 50 žiakov. Špeciálnu ZŠ navštevuje 33 detí.

sipkaKontakt:
Základná škola - www.zspalarikovo.edupage.org / e-mail: skola@zspalarikovo.edu.sk
Mgr. Eva Dubcová , riaditeľka  /  Tel.: 035/6493212. 035/6493213

Palárikovo
Materská škola
Základná škola
Špeciálna škola

       Hlavná stránkaKontakty                                                                                                                                                                                              2010, Obec Palárikovo     http://www.webnoviny.sk/rss/nove-zamky.rss