Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Palárikovo s výzvou na podávanie cenových ponúk

Vyvesené: 10. 8. 2017

Dátum zvesenia: 30. 8. 2017

Späť