Navigácia

Obsah

Späť

Zámer pre zisťovacie konanie, vypracovaný podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - "Zberný dvor Palárikovo - Ľudovítov"

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia: 29. 3. 2018

Späť