Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ / riaditeľka ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo

Vyvesené: 5. 4. 2018

Dátum zvesenia: 21. 4. 2018

Späť