Navigácia

Obsah

Späť

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - "NZ_OKS_Palárikovo, Hviezdoslavová, VNK,TS" miesto stavby: miesto stavby: Palárikovo

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 23. 12. 2017

Späť