Navigácia

Obsah

Späť

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - oznámenie

Vyvesené: 9. 4. 2018

Dátum zvesenia: 25. 4. 2018

Späť