Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie o zrušení a vrátení veci na nové prejednanie a rozhodnutie - Zariadenie na zber a výkup odpadov Palárikovo, Zberné suroviny Žilina, a. s.

Vyvesené: 15. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Späť