Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania - "NZ_OKS_Palárikovo, Hviezdoslavova, VNK, TS"

Vyvesené: 2. 11. 2017

Dátum zvesenia: 18. 11. 2017

Späť