Navigácia

Obsah

Späť

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor pozýva na stretnutie vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania

Vyvesené: 11. 1. 2018

Dátum zvesenia: 19. 1. 2018

Späť