Navigácia

Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 68x | 30.05.2018

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 49x | 30.05.2018

O Z N Á M E N I E / verejné kultúrne podujatie, zák.č. 96/1991Zb./ Stiahnuté: 68x | 26.01.2018

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 82x | 30.05.2018

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 58x | 30.05.2018

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov Stiahnuté: 70x | 26.01.2018

OZNÁMENIE o zámere zorganizovať telovýchovné, športové a turistické podujatie Stiahnuté: 50x | 26.01.2018

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 52x | 26.01.2018

Poučenie Stiahnuté: 43x | 26.01.2018

Priznanie k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 59x | 26.01.2018

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 61x | 26.01.2018

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 41x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 52x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 50x | 30.05.2018

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 54x | 30.05.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 58x | 30.05.2018

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu Stiahnuté: 51x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu Stiahnuté: 52x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu MZZO Stiahnuté: 59x | 30.05.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO Stiahnuté: 47x | 30.05.2018

Stránka