image
image
image
 

Vážení spoluobčania,
milí návštevníci obce Palárikovo

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Palárikovo.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

RSDr. Bernard Roštecký,
starosta obce Palárikovo

 
Hlavná stránka > História obce Palárikovo

  1. História obce Palárikovo


(prvá zmienka o obci, pôvodní obyvatelia, kľúčové udalosti v jej histórii, zvyky, tradície)

Obec Palárikovo, v minulosti nazývaná Slovenský Meder, patrí k väčším sídlam okresu Nové Zámky. História kraja , v ktorom obec leží siaha hlboko do predhistorickej doby. Svedčia o tom archeologické vykopávky osídlenia od neolitu po stredovek, keltské pohrebisko z 3. až I. storočia pred n. l., žiarové hroby strednej bronzovej doby, sídliskový objekt z rímskej doby a z ranného stredoveku. Obec Meder je písomne doložená roku 1248, a to ako majetok kráľovien. Do roku 1431 patrila do majetku Ctibora, ktorý bol majiteľom šurianskeho hradu. V rokoch 1308 - 1321 si ľud veľa vytrpel za vojen Matúša Čáka s Karolom Róbertom. Roku 1430 sa regiónom dvakrát prehnali husitské vojská. 28.marca 1435 zasadal kráľovský súd , ktorý zrušil závet Ctibora ml. a majetok prešiel na kráľa Žigmunda, ktorý Slovenský Meder daroval za služby Michalovi Orsághovi. Meder Turci dobili v r. 1559. V roku 1617 sa z týchto príčin spomína naša obec ako Puszta Megyer. V roku 1676 zhromaždili Turci v Nových Zámkoch veľké vojsko na prepadnutie Moravy. Časť vojska bola umiestnená v severnej časti regiónu dnešného Palárikova. Od roku 1690 patrila naša obec rodu Kaunitz z Moravy. Po roku 1690 podľa archívnych záznamov žijú v obci okrem pôvodných obyvateľov i kolonisti z Moravy. Novousadlíci osídľovali naše územie v rokoch 1690- 1694.

Kuruckým povstaním a predovšetkým smrťou Dominika Ondreja Kounica končí sa vzrast Nových Kounic - ako sa v tom čase nazývala naša obec. Jeho syn Oldřich Kounic nemal o Nové Kounice záujem, pretože panstvo takmer nič nevynášalo, a tak ho 1. apríla 1730 predal kuruckému generálovi Alexandrovi Károlimu de Nagy Károly. Bo to práve on, čo dal v rokoch 1703-1710 ako kurucký generál spustošiť panstvo Kounicov.

Názov obce Tót Megyer sa vyskytuje prvý raz písomne v archívoch grófov Károliovcov roku 1725. Gróf Károly dal postaviť na mieste bývalého kaštieľa grófa Kounica nový kaštieľ. Postavili ho v neskorobarokovom slohu a začiatkom 19.storočia ho prestavali v klasicistickom slohu. Má tvar písmena U. Pôvodne mal 90 izieb. Jeho exteriér tvorí 52 hektárový park. V majeri za parkom bola veľká dielňa - fabrika s parnými strojmi. Roku 1820 sa v Mederi realizovala výroba prvého celého železného pluhu v Uhorsku. Rod Károliovcov pôsobil v obcí až do roku 1945.

Dňa 1. augusta 1948 bola obec Slovenský Meder premenovaná na PALÁRIKOVO.

Obec je bohatá na rôzne pamätihodnosti. Komisia v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu spracovala evidenciu pamätihodností. Už spomínaný kaštieľ, drevená vodáreň / jedinečná technická pamiatka z r. 1861 / a kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1746 sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Do zoznamu pamätihodností je zapísaných 32 pamätihodností medzi iným : triumfálna brána so stajňami pre kone, sýpka, škola z r. 1863, fara z r. 1746, polyfunkčný dom z r 1900, , spolkový dom z r. 1909 , pamätné tabule významným osobnostiam - Gabrielovi Paulíkovi, Karolovi Strmeňovi, k založeniu medzinárodnej poľovníckej spoločnosti CIC, pomníky, sochy , kríže , cintoríny , hospodárska dráha / úzkokoľajka/, pamätná izba ,... atď.


2. Súčasnosť obce


(súčasní obyvatelia, ich počet a charakteristika, významné objekty, pamätihodnosti, prírodné útvary, možnosti kultúrneho a športového vyžitia)

Obec Palárikovo má v súčasnosti 4.447 obyvateľov.

Podľa ostatného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001:

sipkapodiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho obyvateľstva je 51,0 %,
sipkapodiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku predproduktívnom je 15,7 %,
sipkaproduktívnom je 62,3 %,
sipkapoproduktívnom je 21,7 %.
sipkapodiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva je 51,0 %.

Obec leží na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine, 12 km od Nových Zámkoch a 8 km od Šurian. Z hľadiska územného členenia patrila v minulosti do Nitrianskej župy, do okresu Nové Zámky , Nitriansky kraj. Celý kataster má rovinatých charakter s kvalitnou poľnohospodárskou pôdou. Rozprestiera sa na aluviálnej nive rieky Dunaj. Nachádzajú sa tu mnohé podmáčané výškovo poklesnuté terény, nazývané slaniská. Katastrálne územie má rozlohu 5129 ha, t.j. s hustotou obyvateľstva 0,87 na 1 hektár , s nadmorskou výškou 110 - 121 m. Obec sa rozprestiera po dvoch stranách umelého odvodového kanála nazývaného „Cergát", alebo Dlhý kanál. Z hľadiska funkčného usporiadania jednotlivých zón prevláda zóna s funkciou bývania. Zástavbu tvoria prevažne rodinné domy, čiastočne bytové domy do výšky max. 4 podlažné. Centrum tvorí občianska vybavenosť: pošta, obchodný dom, škola, zdravotné stredisko, dom kultúry, obecný úrad. Priemyselná resp. poľnohospodárska zóna je v okrajových častiach obce.

Pokiaľ sa týka urbanistickej kompozície prevláda zástavba formou ulice s bohatou pouličnou zeleňou. Nemožno prehliadnuť dva jestvujúce nádherné priehľady: z Hlavnej ulice na rímskokatolícky kostol, ktorý je výškovou dominantou obce, a zo Štefánikovej ulice na historický kaštieľ. Tieto dve ulice zároveň tvoria dve hlavné kompozičné osi sídelného útvaru.

sipkaÚdaje o obci:

Obec: Palárikovo
Štát: Vlajka Slovenska Slovensko
Región: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Nadmorská výška: 113 m n. m.
Rozloha: 51,293906 km² (5 129 ha)
Obyvateľstvo: 4 426 (31. 12. 2005)
Hustota: 86,29 obyv./km²
Starosta: RSDr. Bernard Roštecký
Časové pásmo: SEČ (UTC+1)
PSČ: 941 11
Tel. predvoľba: +421-35
Kód: 503452
EČV: NZ
       Hlavná stránkaKontakty                                                                                                                                                                                              2010, Obec Palárikovo     http://www.webnoviny.sk/rss/nove-zamky.rss