image
image
image
 

Vážení spoluobčania,
milí návštevníci obce Palárikovo

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke obce Palárikovo.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej obce. Verím, že i Vy nám pomôžete pri jej tvorbe a zašlete nám zaujímavé návrhy, podklady alebo fotografie z jej histórie i súčasnosti, informácie o zaujímavých rodákoch alebo osobách pôsobiacich v obci, informácie zo športu, kultúry, záujmovej či podnikateľskej činnosti.

RSDr. Bernard Roštecký,
starosta obce Palárikovo

 
Hlavná stránka > Kultúra a šport > Aktuality

Kultúra a šport, aktuality

Harmonogram krúžkovej činnosti 2014/2015:

sipkaHarmonogram krúžkovej činnosti 2014/2015

Dom kultúry v Palárikove v školskom roku 2014/15 ponúka nasledovné krúžky a kurzy:

sipkaKrúžky a kurzy 2014/2015

Tanečná skupina SENIORKA a AZANAS - 2014:

sipkaTanečná skupina SENIORKA a AZANAS - 2014

Cykloputovanie po stopách Jána Palárika - 2014:

sipkaCykloputovanie po stopách Jána Palárika - 2014

Rekonštrukcia unikátnej drevenej vodárenskej veže - 2014:

sipkaRekonštrukcia unikátnej drevenej vodárenskej veže - 2014

Divoký západ v Palárikove - 2014:

sipkaDivoký západ v Palárikove - 2014

Regionálna súťaž výtvarných prác - 2014:

sipkaRegionálna súťaž výtvarných prác - 2014

Výtvarný krúžok CREATIVE v školskom roku 2013/14 ukončil svoju činnosť:

sipkaVýtvarný krúžok CREATIVE - 2014

Deti z divadelného krúžku DK Palárikovo budú mať 2 mesiace prázdniny:

sipkaDeti z divadelného krúžku 2014

Medzinárodný deň detí - 1. letecký deň - Palárikovo - 2014:

sipkaMDD - 2014

Súťaž vo varení guláša - 2014:

sipkaSúťaž vo varení guláša - 2014

Zvolenské divadlo Jozefa Gregora Tajovského hosťovalo v Palárikove - 2014:

sipkaZvolenské divadlo Jozefa Gregora Tajovského hosťovalo v Palárikove - 2014

Palárikovo opäť zdobí krásny „máj“ - 2014:

sipkaPalárikovo opäť zdobí krásny „máj“ - 2014

Šikovné ruky našich spoluobčanov - 2014:

sipkaŠikovné ruky našich spoluobčanov - 2014

Výtvarný krúžok CREATIVE - 2014:

sipkaVýtvarný krúžok CREATIVE - práce detí, marec apríl 2014

Uvítanie detí - DK Palárikovo 2014:

 
sipkaVyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže - apríl 2014

Uvítanie detí - DK Palárikovo 2014:

sipkaUvítanie detí - DK Palárikovo 2014

Fašiangy 2014:

sipkaFašiangy 2014

Február 2014 v DK - program:

sipkaFebruár 2014 v DK - program

Fotoreportáž udalostí DK Palárikovo - Január 2014:

sipkaFotoreportáž udalostí DK Palárikovo - Január 2014

Imatrikulácia prvákov 2013:

sipkaImatrikulácia prvákov 2013

Výstava gýčov a keramiky z čias minulých 2013:

sipkaVýstava gýčov a keramiky z čias minulých 2013

Výtvarný krúžok Creative 2013:

sipkaVýtvarný krúžok Creative 2013

Zlaté a strieborné svadby, 9.11.2013:

sipkaZlaté a strieborné svadby, 9.11.2013

KONCERT ÚCTY K STARŠÍM 2013:

sipkaKONCERT ÚCTY K STARŠÍM 2013

HARMONOGRAM KRÚŽKOV 2013-2014:

sipkaHARMONOGRAM KRÚŽKOV 2013-2014

SPOMIENKA NA LETNÉ PRÁZDNINY 2013:

sipkaSPOMIENKA NA LETNÉ PRÁZDNINY 2013

MEDVEDIE DNI 2013:

sipkaMEDVEDIE DNI 2013

FUTBALOVÍ LEGIONÁRI 2013:

sipkaFUTBALOVÍ LEGIONÁRI 2013

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FITPARKU PRE SENIOROV - 2013:

sipkaSLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FITPARKU PRE SENIOROV - 2013

DOBROVOĽNÍCKA AKCIA - NAŠE MESTO 2013:

sipkaDOBROVOĽNÍCKA AKCIA - NAŠE MESTO 2013

REGIONÁLNA VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2013:

sipkaREGIONÁLNA VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 2013

UDELENIE OCENENÍ OBCE - VIANOČNÝ KONCERT 2012:

sipkaUDELENIE OCENENÍ OBCE - VIANOČNÝ KONCERT 2012

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE REVITALIZOVANEJ CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE PALÁRIKOVO 25.4.2012:

sipkaSLÁVNOSTNÉ OTVORENIE REVITALIZOVANEJ CENTRÁLNEJ ZÓNY OBCE PALÁRIKOVO 25.4.2012

Súťaž o cenu F1 PADDOCK CLUBU 2013:

sipkaSúťaž o cenu F1 PADDOCK CLUBU 2013

Súťaž vo varení guláša a deň detí 2013:

sipkaSúťaž vo varení guláša a deň detí 2013

Prehliadky amatérskych tanečných súborov 2013:

sipkaPrehliadky amatérskych tanečných súborov 2013

Bábkové divadielko 2013:

sipkaBábkové divadielko 2013

Deň matiek 2013:

sipkaDeň matiek 2013

DS Veselá kopa na detskom javiskovom sne 2013:

sipkaDS Veselá kopa 2013

Stavanie mája 2013:

sipkaStavanie mája 2013

Veľkonočné dielničky 2013:

sipkaVeľkonočné dielničky 2013

Výstavy v DK Palárikovo v prvom štvrťroku 2013:

sipkaVýstavy - DK 2013

Regionálne súťaže amatérskych výtvarných práca - DK 2013:

sipkaRegionálne súťaže - DK 2013

Karneval DK 2013:

sipkaKarneval 2013 v DK

Program DK 2013:

sipkaProgram DK 2013

Uvítanie nových občanov Palárikova narodených v roku 2012:

 
 
 
 

 

 
        Hlavná stránkaKontakty                                                                                                                                                                                              2010, Obec Palárikovo     http://www.webnoviny.sk/rss/nove-zamky.rss